U skladu sa statutom FK Bačka, a zbog isteka mandata čanovima skupšitne na kojoj su bili izabrani za mandantni period 2012. – 2016. godine,  zakazana je izborna skupštinu za 26. jun 2016. sa početkom u 12 h u prostorijama FK Bačke za novi mandatni period od 2016. – 2020. Godine.

image
Poslednja vest

Na redovnoj izbornoj skupštini kluba izvrsiće se izbor predsednika kluba, upravnog odbora, nadzornog odbora i svih drugih organa kluba.

Odlukom upravnog odbora donešeno je da je redovna godišnja članarina za članstvo u klubu iznosi 3.000 dinara koja se može uplaćivati na tekući račun kluba na broj tekućeg računa FK Bačke 355-0000001074405-29 u Vojvođanskoj banci.