Vanredna skupština kluba je zakazana za 20.11.2022 sa početkom u 10:00 h.

DNEVNI RED

 1. Otvaranje sednice i pozdravna reč,
 2. Izbor radnih tela Skupštine
 3. Izveštaj verifikacione komisije,
 4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skuštine,
 5. Usvajanje Izveštaja o radu za jesen 2022. godine,
 6. Konstatovanje ostavke Predsednika kluba i Upravnog odbora,
 7. Izbor Predsednika Kluba,
 8. Izbor članova Upravnog odbora,
 9. Usvajanje Plana rada za proleće 2023. god
 10. Usvajanje predloga Finansijskog plana za 2023. god
 11. Donošenje odluke o licu za podnošenje prijave i promenama u APR-u i Razno